Rezerwacja

Zarezerwuj wybrany termin

Konieczny do ubezpieczenia grupowego przy spływach weekendowych!
Podaj dokładną datę spływu (jeśli nie jest określona)
UWAGA! W przypadku rezerwacji dla większej ilości osób należy podać imię oraz nazwisko każdego z uczestników w polu "Uwagi dodatkowe"!
Dla spływów weekendowych oprócz imienia i nazwiska każdego z uczestników należy podać również jego PESEL - konieczny do ubezpieczenia grupowego.